Over Veilig Bereikbaar Drenthe

'Veilig Bereikbaar Drenthe' is de slogan van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD). Het VVBD is een provinciaal overlegorgaan waarin de wegbeheerders (provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat) samen bepalen welke maatregelen ze moeten nemen voor een veilig bereikbaar Drenthe. Bekijk hier de lijst van de leden van het beraad: ledenlijst VVBD (pdf).

Adviesgroep VVBD
Het VVBD krijgt ondersteuning van de Adviesgroep VVBD. Daarin zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: OV-bureau Groningen Drenthe, Veilig Verkeer Nederland (VVN), ANWB, Politie Noord-Nederland, Openbaar Ministerie, Fietsersbond, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ambtelijke vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en Rijk. Daarnaast zijn BOVAG, Recreatieschap Drenthe, CUMELA en LTO Noord agendalid.

Lees meer over het beleid van het VVBD en het thema 'verkeersveiligheid' via de links hiernaast.
Terug naar boven